HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rock you senseless - Jadyn Maria

Play Video Music Play
Lyric: »
Rock You Senseless lyrics

Rock You Senseless lyrics

I gotta fast car
Can we go for a ride
Come on
I'm gonna getcha this time
Lay down
All your troubles tonight
'Cuz I've found
Something we gotta try
You and I
(Chorus)

(Chorus)
It's crazy
Good
And all I wanna do is rock you senseless (rock you senseless)
Just one look
Is all it's gonna take to rock you senseless (rock you senseless)

Baby
I'm not another bad girl
Trust me
I'm gonna shake up your world
'Cuz tonight
A chance is all that I need
Don't fight
Let me make you believe
We gotta try
You with me
(Chorus)

It's not what you're thinking
I don't want your heartache
I only want you beside me
If you don't, I will be lonely
(Repeat twice)

I gotta fast car
Can we go for a ride
Come on
I'm gonna getcha tonight
(Repeat chorus twice)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.