HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

love dont love - Jadyn Maria

Play Video Music Play
Lyric: »
Love Don't Love lyrics

Love Don't Love lyrics

I coulda said yes
but i didn't (but i didn't)
cuz i knew true love wasn't in it (wasn't in it)
could've given myself away
but love don't love that way

They said i don't know what i'm missin (what i'm missin)
but my friends can't make my decisions (my decisions)
i won't give myself away
cuz love don't love that way

[Chorus]
You gotta know what's real
love is so much deeper
than the way you feel
even when the moment says it's okay
love don't love that way
you gotta know what's true
you know there is something better waiting for you
even when the moment says it's okay
love don't love that way

(Love don't love don't love oh no love don't love that way)

Coulda said no
but ya didn't
cuz ya thought true love would be in it
now ya feel so far away
but love don't love that way
oh i know it's hard
to live with your decision
but there's not one thing
that cannot be forgiven
never turn your heart away
cuz God is love and
love don't love that way

[Chorus]

Love is patient
love is kind
love won't break your heart
love is measured
beyond words
that's what love is
love is patient
love is kind
love won't break your heart
love is measured
beyond words
that's what love is

[Chorus 2x]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.