HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sanctuary - Jacob's Dream

Play Video Music Play
Lyric: »
Sanctuary lyrics

Sanctuary lyrics

Follow me down to the sanctuary.

I'll show you where all of the bones are buried.

A place of righteous sacrifice.
The spirit He bids you attend tonight.

Those who attend this will live to tell,

The holy torment of angels that fell.

Those who reject this will live out the lie,

And go to the place where the pain never dies.

Some know the truth,

And some truly believe.

Some will press on and won't stop 'til they're free.

I won't hear the voices of strangers.

No longer hear, the voices of strangers.

I won't follow the voice of a stranger.

I won't hear the voices of strangers anymore.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.