HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the gathering - Jacob's Dream

Play Video Music Play
Lyric: »
The Gathering lyrics

The Gathering lyrics

I feel the horizon, it's pulling my soul

Onto tomorrow and nobody knows

Destiny called and I answered to her

Oh Ancient One show me the way
The heavens are calling, an empire is falling

Sacred fires are burning, desperate souls are turning

Storm clouds gather as the winds of change are brewing

Angels raging for their Masters' jealous furies

Life is a drama we play on this stage

We race to the climax the end of this age

Spiritual forces defy space and time

Creations integrity fails

The heavens are calling, an empire is falling

Sacred fires burning, desperate souls are turning

Storm clouds gather as the winds of change are brewing

Angels raging for their Masters' jealous furies

Storm clouds gather as the winds of change are brewing

Angels raging for their Masters' jealous furies

Storm clouds gather as the winds of change are brewing

Angels raging for their Masters' jealous furies


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.