HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

wayfaring stranger - Jack White

Play Video Music Play
Lyric: »
Wayfaring Stranger lyrics

Wayfaring Stranger lyrics

I am a poor wayfaring stranger
Travelling through this world alone
There is no sickness, toil or danger
In that fair land to which I go

I'm going home
To see my mother
I'm going home
No more to roam
I am just going over Jordan
I am just going over home

I know dark clouds will hover on me,
I know my pathway is rough and steep
Beauteous fields lie right before me
Where weary eyes no more will weep
I'm going home to see my father
I'm going home no more to roam
I am just going over Jordan
I am just going over home

I'll soon be free from every trial
This form will rest beneath the sun
I'll drop the cross of self-denial
Come back home with God
I'm going home to see my savior
I'm going home no more to roam
I am just going over Jordan
I am just going over home


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.