HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sittin on top of the world - Jack White

Play Video Music Play
Lyric: »
Sittin' On Top Of The World lyrics

Sittin' On Top Of The World lyrics

Was all the summer, and all the fall,
Just trying to find my little all in all
But now she's gone, and I don't worry
Lord I'm sitting on top of the world

Was in the spring, one summer day
Just when she left me, she's gone to stay
But now she's gone, and I don't worry
Oh I'm sitting on top of the world

An' you come runnin', holdin' up your hand
Can't get me a woman, quick as you can get a man
But now you're gone, and now I don't worry
Lord I'm sitting on top of the world

Have been days, I didn't know your name
Why should I worry or cry in vain
But now she's gone, now I don't worry
Lord I'm sitting on top of the world

Went to the station, down in the yard
Gone get me a freight train, worked on your hard
But now she's gone, and I don't worry
Oh I'm sitting on top of the world

The lonesome days, they have gone by
Why should you beg me oh say goodbye
But now she's gone, and I don't worry
Oh cause I'm sitting on top of the world


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.