HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

christmas time will soon be over - Jack White

Play Video Music Play
Lyric: »
Christmas Time Will Soon Be Over lyrics

Christmas Time Will Soon Be Over lyrics

Christmas time will soon be over,
Christmas time will soon be over,
Christmas time will soon be over
Then we'll join the band.

Wake up gals, let's go to the river,
Wake up gals, let's go to the river,
Wake up gals, let's go to the river,
Then we'll join the band.

Get up gals, don't be bitter
Get up gals, don't be bitter
Get up gals, don't be bitter
Then we'll join the band.

Mess with me, I'll pull the trigger
Mess with me, I'll pull the trigger
Mess with me, I'll pull the trigger
Then we'll join the band.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.