HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lips of an angel - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
Lips Of An Angel lyrics

Lips Of An Angel lyrics

Honey why you calling me so late
It's kinda hard to talk right now
Honey why you crying is everything okay
I gotta whisper cause I can't be too loud
Well, my girl's in the next room
Sometimes I wish she was you
I guess we never really moved on
It's really good to hear your voice saying my name
It sounds so sweet
Coming from the lips of an angel
Hearing those words it makes me weak
And I,
never wanna say goodbye
But girl you make it hard to be faithful
With the lips of an angel

It's funny that you're calling me tonight
And yes I dreamt of you too
And does he know you're talking to me will it start a fight
No, I don't think she has a clue
Well my girl's in the next room
Sometimes I wish she was you
I guess we never really moved on
It's really good to hear your voice saying my name
It sounds so sweet
Coming from the lips of an angel
Hearing those words it makes me weak
And I,
never wanna say goodbye
But girl you make it hard to be faithful
With the lips of an angel

It's really good to hear your voice saying my name
It sounds so sweet
Coming from the lips of an angel
Hearing those words it makes me weak
And I,
never wanna say goodbye
But girl you make it hard to be faithful
With the lips of an angel
(let it die,I never wanna say goodbye)
But girl you make it hard to be faithful
With the lips of an angel

Honey why you calling me so late


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.