HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

one thing - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
One Thing lyrics

One Thing lyrics

I used to be so down and out
I used to be so blue
Now the only thing I talk about
The only thing I do
Is spin around like a school kid
Just off the merry-go-round
I'm dizzy but it's cause I'm headed
To the one good thing I've found

Chorus
One thing as good as gold
I'm nothing without you to hold
One thing I know in this world
Is I need you to be my girl

I got so good at hiding
I couldn't find myself
But baby you got me smiling
And feeling like someone else
Yeah you changed my makeup
I ain't the same sad clown
Ever since you showed up
Hey this ain't the same sad town

Chorus
One thing as good as gold
I'm nothing without you to hold
One thing I know in this world
Is I need you to be my girl

One thing as good as gold
I'm nothing without you to hold
One thing I know in this world
Is I need you to be my girl

One thing as good as gold
I'm nothing without you to hold
One thing I know in this world
Is I need you to be my girl

Be my girl
You're the one thing


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.