HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

biloxi - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
Biloxi lyrics

Biloxi lyrics

Where in hell did you go?
You left us all alone I wasn't even eighteen
You never turned around
Like some kid out on the run
You headed for the fun down in Biloxi
And the Gulf of Mexico

Chorus
Where I guess the girls they're pretty
And nobody says it's late
And you can stay out all night long and never have hell to pay
Down in Biloxi
Even when your 41
Just forget your problems down in Biloxi

And you only came around to take a rest and come down from Biloxi
But you were not the same
Pretending that you cared
Pretending you were there and not in Biloxi
And the Gulf of Mexico

Chorus
Where I guess the girls they're pretty
And nobody says it's late
And you can stay out all night long and never have hell to pay
Down in Biloxi
Even when your 41
Just forget your problems down in Biloxi

Well did you really think you'd find
More than you left behind back home in Houston
We all felt the loss
Well I don't mean to bring you down
But I wonder what you found there in Biloxi
Tell me was it worth the cost

Chorus
Well I hope the girls were pretty
And nobody said it was late
I hope you stayed out all night long and never had hell to pay
Down in Biloxi
When you 41
You just forgot your problems down in Biloxi


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.