HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pick up the tempo - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
Pick Up The Tempo lyrics

Pick Up The Tempo lyrics

W. Nelson

People are saying that times take care

Of people like me
And that I'm living too fast and they say I won't last

Much longer

But little they see that their thoughts of me

Is my savior

And little they know the beat ought to go

A little faster

So pick up the tempo

Pick up the tempo

So pick up the tempo just a little bit

And take it on home

The singer ain't singing

And the drummer's been draggin'

Too long

Time will take care of itself so just leave time alone

And pick up the tempo just a little

And take it on home

I'm wild and I'm mean, I'm creating a scene

I'm goin' crazy

I'm good and I'm bad, I'm happy and sad

And I'm lazy

I'm quiet and loud and I'm creatin' a crowd

And I like rabies

I'm 'bout half off the wall but I learned it all

In the Navy

So pick up the tempo

Pick up the tempo

So pick up the tempo

And take it on home


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.