HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

juanita - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
Juanita lyrics

Juanita lyrics

Juanita

(Jack Ingram/Tom Littlefield)

I know that youâll see her before I do
âCause she told me I never would again

But Iâve got to get a message to her somehow

So Iâm asking you this favor as a friend

If you see Juanita ask her for me

Why sheâs holding on to something that I need

If you see Juanita ask her nicely

Wonât she please bring back my heart to me

She can keep all my Willie Nelson records

She can have my velvet poster of the king

She can keep almost everything sheâs taken

âCause I all I really want is just one thing

(Chorus)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.