HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

seeing stars - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
Seeing Stars lyrics

Seeing Stars lyrics

Stars on the river, stars in the sky
Stars that are fallen, stars burnin' bright
Stars disappear, stars come to life out of the dark
I see stars in every headlight, and I wonder
where they go, I see stars that are stranded
by the side of the road, I see stars that
look like raindrops, stickin' to the hood of my car,
I'm seein' stars

(Chorus)
Wishin' on stars, only when you see 'em,
It's like askin' God for help, only when you need it
But I'm wishin' anyway, I'm wishin' anyway

(Chorus again)
Wishin' on stars, only when you see 'em,
It's like askin' God for help, only when you need it,
But I'm wishin' anyway, yeah, I'm wishin' anyway

Tonight there's stars on the river,
Stars in the sky, stars that are faded,
Like the stars in our eyes,
One lonely teardrop, one long goodbye
Hit me hard, I'm seein' stars

Wishin' on stars, only when you see 'em,
It's like askin' God for help, only when you need it
But I'm wishin' anyway, yeah, I'm wishin' anyway
I'm seein' stars, I'm seein' stars

Stars on the river, stars in the sky (I'm seein' stars)
Stars that are faded, stars in our eyes
I'm seein' stars


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.