HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

barbie doll - Jack Ingram

Play Video Music Play
Lyric: »
Barbie Doll lyrics

Barbie Doll lyrics

J. Ingram/T. Snider
I see you looking and I know what you think
You're getting braver with every drink but
I am telling you something you need to know
She may look like a sweet young thing
Talking to him but she ain't hearing a thing
If you were smart you'd turn around and let her go
That girls' a Barbie doll
A Barbie doll
She's real good-looking but she's got no heart at all
She puts on her makeup and drives to the bar in her
Boyfriend's old man's brand-new car
She's got no idea what she does or why
She does whatever she wants I guess
Whatever comes first or whatever looks best
Nobody I know has ever seen her cry
(Chorus)
You should have seen her last Saturday night
She had a friend of mine treating her right
She was hanging on him until she found a better deal
You should have seen how cold she got
My buddy asked why and she said why not
Nobody I know swears she's even real
(Chorus)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.