HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

seven jealous sisters - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Seven Jealous Sisters lyrics

Seven Jealous Sisters lyrics

Tell me baby, tell me baby
what you want, honey what you want
well its 95 miles between here and Mobile
and I aint got nothing but time to kill
so tell me what you want

dont mistreat me, dont mistreat me
and I wont hurt you, I wont hurt you
you can love me fast you can love me long
you can love me all night or all day long
just dont mistreat me; honey dont

Im gonna move out, Im gonna move out
away from here, away from here
gonna build my house in the mud and sticks
just me, myself and the devil in a fix
gonna move out away from here

operator, operator
dial me Jesus! dial me Jesus!
now I been waiting so long, so patiently
I been waiting too long just to be set free
dial me jesus, dial him now!

sun is bleeding, sun is bleeding
on my head, on my head
they call me boy, they call me kid
but they dont understand a word I said
suns bleeding on my head

take me home baby, take me home baby
let me be your other man
well I aint good looking and I aint too bright
but I can keep you busy in the middle of the night
so take me, and take me home!

seven sisters, seven sisters
are on my mind, theyre on my mind
they all live apart and they dont ever speak
so I can have me one every day of the week
seven sisters are on my mind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.