HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

waiting for the whistle - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Waiting For The Whistle lyrics

Waiting For The Whistle lyrics

She said this town is killing me
all I remember are a thousand faces
I was blind but now I see
just give me some time child, and Ill take you places
far away from here

she said roses dont mean a thing
I said Ill have to disagree
she said she dont want no diamond ring
I just want you to be close by me now

and there aint nothing to explain
were all just waiting for the whistle to blow
and there aint no way shes gonna chain my horses
not when shes waiting for the whistle to blow

she said the scenery is all the same
Im sick and tired of this drugstore living
I said its a low-down dirty shame
you never get back what youre giving

she said I was born to die alone
I said Ill have to disagree
she said there aint no time to be wrong
so come inside boy and waste your love
on me

and there aint nothing to explain
were all just waiting for the whistle to blow
and there aint no way shes gonna chain my horses
not when shes waiting for the whistle to blow


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.