HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

passin on the blues - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Passin' On The Blues lyrics

Passin' On The Blues lyrics

She talked about jesus
but there aint nobody lying here
she talked about the man
but there aint nobody worried here
then she talked about love
and never sings the blues

she talked about money
but there aint nobody starving here
she talked about her blood
but there aint nobody dying here
then she talked about love
and everythings the blues

I know she dont care
about anything but me
shes already dancing,
talking about passin on the blues

she talked about devils
how she should have been a 3rd street girl
she talked about anything
and everything in the whole wide word

I know she dont care
about anything but me
shes already dancing,
talking about passin on the blues


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.