HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

freeport boulevard - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Freeport Boulevard lyrics

Freeport Boulevard lyrics

All my good friends live down Freeport Boulevard
Yes all my good friends live down Freeport Boulevard
They get into trouble, no matter where they are.
Sometimes we drink whiskey, sometimes we drink wine
Sometimes we drink whiskey, sometimes we drink wine
As long as were drinking, well be feeling just fine
They wont send you no flowers, they wont send you no greeting cards
Oh no flowers or no greeting cards
But theyll send your ass down walking, down the boulevard
Get on back to your porch swing, get on back to your car
Get on back to that porch swing, get on back to your car
If it aint a Cadillac, it dont belong down the boulevard


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.