HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tell me mama tell me right - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Tell Me Mama, Tell Me Right lyrics

Tell Me Mama, Tell Me Right lyrics

Tell me mama, tell me right
Where did you sleep last night?
You got to tell me baby or Im gonna loose my mind

Tell me baby, tell me right
Who lights your fire at night?
You got to tell me baby, or Im gonna loose my mind

Tell me baby, what I wanna know,
Or you aint gonna see me no more
You got to tell me baby, where I fit in
Take a look at what your cat dragged in

Tell me mama, tell me right
Where did you sleep last night
You got to tell me baby, or Im gonna loose my mind

Tell me baby, tell me yes
What you got underneath your dress?
You got to tell me baby, or Im gonna loose my mind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.