HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mexican girl - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Mexican Girl lyrics

Mexican Girl lyrics

Im falling in love
With a Mexican girl
Im falling in love
With a Mexican girl
And she falls so easily
Over me

Im spending my time
With a Mexican girl
And Ive spent my last dime
On that Mexican girl
But she falls so easily
Over me

Im falling in love
With a Mexican girl
And I cant get enough
Of that Mexican girl
And she falls so easily
Over me

Im going to my grave
With a Mexican girl
But Im going to be saved
By a Mexican girl
And she falls so easily
Over me...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.