HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

maria maria its a sin to tell a lie - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Maria, Maria (It's A Sin To Tell A Lie) lyrics

Maria, Maria (It's A Sin To Tell A Lie) lyrics

Maria, Maria its a sin to tell a lie
Maria, Maria its a sin to tell a lie
Its a sin, yes its a sin
To pretend, yes its a sin
Maria, Maria its a sin to tell a lie

Maria, Maria its a long, cold road back home
Maria, Maria I wish I would have known
Well I wish, I would have known
But I thought that youd be alone
Maria, Maria its a long cold road back home

Maria, Maria dont you think of me?
Maria, Maria Im as blind as blind can be
Well Im as blind, as blind can be
Cause you never cared for me
Maria, Maria Im as blind as blind can be


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.