HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

gone wanderin - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Gone Wanderin' lyrics

Gone Wanderin' lyrics

Another day has come and gone,
and I cant figure what went wrong.
Mockingbird, is a-mockin me
She locked me out and lost the key

And Ive gone wanderin again Im out the door
Im walking by myself, down the street, like the night before
And I should be home in bed, but the notion in my head is
Telling me to ramble on

Every day is just a dream:
Stuck inside the Great Machine
You work your job, spend your pay
And no one hears the prayers you pray

And Ive gone wanderin again Im out the door
Im walking by myself, down the street, like the night before
And I should be home in bed, but the notion in my head is
Telling me to ramble on

Ive seen the sun, Ive felt the rain
Busted loose my ball and chain
Seen the Man and what I see:
Hes just like you, Hes just like me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.