HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

whats going on inside my head - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
What's Going On (Inside My Head) lyrics

What's Going On (Inside My Head) lyrics

I was talking
When I should have been listening
I didn't hear a word that anyone said
It might not have been so very important
'Cause I was concerned about instead
(with)

What's going on
What's going on
What's going on inside my head


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.