HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

turn on the news - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Turn On The News lyrics

Turn On The News lyrics

If there's one thing that I can't explain
Is why the world has to have so much pain
With all the ways of communicating
We can't get in touch with who we're hating

So turn on turn on turn on the news

I hear it every day on the radio
Somebody shoots a guy he don't even know
Airplanes falling out of the sky
A baby is born and another one dies
Highways fill with refugees
Doctors finding out about disease
With all this uptight pushing and shoving
That keeps us away from who we're _loving_


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.