HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pink turns to blue - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Pink Turns To Blue lyrics

Pink Turns To Blue lyrics

Going out each day to score
She was no whore
But for me
Celebrating every day
The way
She thought it should be

And I don't know what to do
Now that pink has turned to blue

She was always by my side
And never tried
To leave
Standing up for me
And like a tree
For what she believed

No more rope
And too much dope
She's lying on the bed
Angels pacing
Gently placing
Roses 'round her head


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.