HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ill never forget you - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
I'll Never Forget You lyrics

I'll Never Forget You lyrics

Told you everything I knew about me
Didn't listen to a word I say
Spill my guts, you just threw them away

Never cared about me
Only wanted to be your friend,
Now I know that it's gotta end

Never cared a thing about me,
And now, I will

I will never forget you
I will never forgive you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.