HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

beyond the threshold - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Beyond The Threshold lyrics

Beyond The Threshold lyrics

It's a one-horse town
One big desert
Asphalt desert
Asphalt jungle

Beyond the threshold, beyond the threshold

Change for the worse
Change nonetheless
Hey hey hey
Got no place to stay

I hear machines
They burst at the seams
But tar and feather
All stick together

Greetings from home
I wish you were here
Hear what I say but
You can't hear me at all


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.