HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

you can live at home - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
You Can Live At Home lyrics

You Can Live At Home lyrics

You're looking for a chance to give your mind a rest
Now please correct me if I'm wrong
The story goes that I'm not terribly impressed
I guess I've known it all along
Walk, walk away, keep on walking away

Figured it out that I'd been wasting all my time
And time was eating at my soul
Now I find comfort only somewhere in my mind
Free to pursue another goal
Walk, walk away, keep on walking away

I can be fine, I can be free
I can beautiful without you torturing me
Walk, walk away, keep on walking away
Go

You can live at home now
You can live at home now


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.