HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

visionary - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Visionary lyrics

Visionary lyrics

Panhandle, pedal faster
Playing card, listen, master
Pointed gun, aim to please
No one talking, no one sees
Take a stand and collect
Images and imageless
Think in rhymes every time
Someone was a friend of mine

Visionary, in a cage, Londonderry
Visionary, foggiest notion, visionary
Visionary
Strip away the silver and the gold

Torn up stories in your cage
Never time to be a sage
So sublime
Growing old before your time


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.