HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

whatcha drinkin - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Whatcha Drinkin'? lyrics

Whatcha Drinkin'? lyrics

I don't care what you say, I don't care what you're drinking today
I don't care what they say, I'll be drinking today
I try not to drink anymore
I try not to drink anymore, and try not to think anymore


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.