HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i dont know what youre talking about - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
I Don't Know What You're Talking About lyrics

I Don't Know What You're Talking About lyrics

You're a student of the world, learning every day
Surrounded by these walls
Tell me, Man, I've been around the block
But you haven't seen it all
I don't know, I don't know
I don't know what you're talking about

Confrontations every day
Argue, then we go our separate ways
Always over as soon as it begins
Know that you're losing when you can't give in
I don't know, I don't know
I don't know what you're talking about

Now you live alone and it's always the same
Talking to yourself when you say that I'm to blame
There's more to life than being right and wrong
There's something in between called getting along
I don't know, I don't know
I don't know what you're talking about


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.