HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

celebrated summer - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Celebrated Summer lyrics

Celebrated Summer lyrics

Love and hate was in the air, like pollen from a flower
Somewhere in April time, they add another hour

I guess I'd better think up a way to spend my time
Just when I'm ready to sit inside, it's summer time
Should I go swimming or get a friend to hang around
It's back to summer, back to basics, hang around

Getting drunk out on the beach, or playing in a band
And getting out of school meant getting out of hand

Was this your celebrated summer? Was that your celebrated summer?

Then the sun disintegrates between a wall of clouds
I summer where I winter at, and no one is allowed there

Do you remember when the first snowfall fell
When summer barely had a snowball's chance in Hell?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.