HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the girl who lives on heaven hill - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
The Girl Who Lives On Heaven Hill lyrics

The Girl Who Lives On Heaven Hill lyrics

There's a girl who lives on Heaven Hill
I go up to her cabin still
She keeps a lantern lit for me
And a bottle up on her mantelpiece

She's the girl who lives on Heaven Hill

She's got a big room and it's always a mess
Worn out shoes and a worn out dress
A worn out smile that she'll wear some more
And a worn out welcome mat by her door

I'd trade big mountains and rooms full of gold
For just one look at the beauty of this woman's soul
Up on Heaven Hill is where I wanna be
That girl that bottle that mattress and me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.