HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

she floated away - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
She Floated Away lyrics

She Floated Away lyrics

With her grandmother's face and her father's brown eyes
Her own force of will to her mother's surprise
A whole look about her that says that she may
She lifted her arms and she floated away

She floated away, she floated away
She lifted her arms and she floated away
She don't give a damn what the other girls say
She lifted her arms and she floated away

Let me talk to you mother, she tried to confess
Go ahead honey and wear the white dress
Don't let traditions go stand in your way
She lifted her arms and she floated away

Well a man has two reasons for things that he does
The first one is pride and the second one is love
All understandings must come by this way
She lifted her arms and she floated away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.