HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

its not funny anymore - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
It's Not Funny Anymore lyrics

It's Not Funny Anymore lyrics

You can do what you want to do
You can say what you want to say
You can think what you think you want
It doesn't matter anyway

It's not funny anymore

Play what you want to play
Hear what you want to hear
Don't worry about the result
Or the effect is has on your career

Act like you want to act
Be what you want to be
Find out who you really are
And don't pay any attention to me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.