HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ultracore - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Ultracore lyrics

Ultracore lyrics

Fight for your country
Fight for your life
Days are numbered
Soon dismembered

Ultracore, ultracore
We don't wanna die in your fucking war
Ultracore, ultracore
It's either them or us to fight

Bite on a live wire
Chew on a live wire
Days are numbered
Soon dismembered


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.