HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mtc - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Mtc lyrics

Mtc lyrics

Gotta gotta go now
Gotta keep a date
Be at the corner
Mistake to be late
Half block away now
Bus is at the light
Driver's grinning madly
It's a run for your life

MTC, MTC
You did it again, you did it to me
Getting on the bus now
Throw away your change
Don't forget your transfer
Driver's acting strange
Bus is really crowded
Can't find a seat
Going real fast
Gonna crash in the street

Picking up the pieces
In a fight that never ends
Getting away this time
I know we'll meet again


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.