HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

im not interested - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
I'm Not Interested lyrics

I'm Not Interested lyrics

Every time I see that girl
My lips begin to curl
She's livin', she's livin' in another world
She's just too damn surreal

And I'm not interested
In what she's got to say
I'm not interested
It's all lies anyways

You lead your life so pure
You really do not know for sure
Which way you're really going
And that's what bothers me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.