HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dont have a life - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Don't Have A Life lyrics

Don't Have A Life lyrics

Don't have a life
That I wanna live with you
There's a thousand things
That I'd rather do
It's my life, told you
There's none for you
Just let me be
You jam my groove

Don't have a life
That I wanna live with you
Every time I see you
You're always down and blue
You hide in yourself
But that's nothing new
Sorry but I don't
Have room for you

Don't have a life
That I wanna live with you
It's wild now,
With you it'd be a zoo
It's my life, told you
There's none for you
Just let me be
You jam my groove

Don't have a life
That I wanna live with you
This is getting strange
What're you trying to do?
Told you there's none for you
Just let me be
You only jam my groove

Don't have a life (4x)

Leave me be please (4x)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.