HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

data control - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Data Control lyrics

Data Control lyrics

A nine digit number
For every living soul
That is all they talk about
At Data Control
They know everything about you
Keeping secrets is too hard
Your life is all recorded for you
In holes punched in computer cards

Data Control (digital readout)
Data Control (perforated feedout)
Data Control (microfilm files)
Data Control (1984 style)

A multinational corporation
A stockholder's dream
A nightmare of diversity
A defense system so supreme
Too technical to talk about
Too complex for layman's brains
It's enough to make you paranoid
Or drive you crazy losers sane


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.