HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hate paper doll - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Hate Paper Doll lyrics

Hate Paper Doll lyrics

Hate paper doll
You never get cut, but you're looking at me
Hate paper doll
You never get back, but you never can see

Taking it all, cut from a sack that you got on TV
Paid for it all, taking it back 'cause I wanted it free
Wanted it free now, you just want it to be just like me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.