HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

target - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Target lyrics

Target lyrics

You've seen it all before
You think it's passe
but you listen to the same fucking records
every single day
you don't like the people who caught on late
if they're having fun

don't participate, be lethargic
you're a hypocrite, you're the target


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.