HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

signals from above - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Signals From Above lyrics

Signals From Above lyrics

You're like a relic, you're like a ghost
can't see a thing cause your eyes are closed
dirt cheap love is a thing of the past
I feel hate cause I move fast

You think the whole world is incense, peace and love
you can't escape the siganls from above.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.