HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

mic - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
M.i.c. lyrics

M.i.c. lyrics

Time for a lottery, they got your number
Blood for fuel, and limbs for lumber
They just wanted more machines
For their modern war machine

M.I.C. Am I seeing it right?
M.I.C. Must be time to fight
M.I.C. The war machine is growing
M.I.C. I'm not fucking going


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.