HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lets go die - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Let's Go Die lyrics

Let's Go Die lyrics

Don't run away (3x)
Why should I stay
And give my life away

You've picked my number
First thing I've ever won
But that's just my luck
Now you got me
Now I'm stuck
Stuck in a rut with
A knife in my gut

You've cut the odds
My chances have dwindled
Nobody wants me now
Gotta get out
Gotta get away
Escape to die
Some other day

Now I'm getting really confused
I wish I were you
Then I'd sit around and decide
Just who wins
And just who dies


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.