HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

in a free land - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
In A Free Land lyrics

In A Free Land lyrics

Government authorize education
[Don't mean a thing]
They'll teach you what they want you to think
[Don't mean a thing]
Saturation of stars and stripes
[Don't mean a thing]
The only freedom worth fighting for is for what you think

Why bother spending time
Reading up on things
Everybody's an authority
In a free land


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.