HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

blah blah blah - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Blah Blah Blah lyrics

Blah Blah Blah lyrics

Got something to say
like something to me
well just go ahead and spit it out
It's all the same, you see
What's that, it doesn't make sense
Are you talking in tongues
or is your brain out of gear
I can hear it rattle in your head

I can see you lips move
Blah Blah Blah
but all I hear is

Got something to say
Like something to me
Well just go ahead and spit it out
It's all the same, you see
It's coming out better
but it doesn't make sense
Is that a head on your shoulders
or something you use for ornamentation


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.