HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

afraid of being wrong - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
Afraid Of Being Wrong lyrics

Afraid Of Being Wrong lyrics

Don't speak unless spoken to
and then you don't say much
you think you're so self-righteous
but your mind is out of touch

You're afraid you're afraid of being wrong
always be the passive one and go along
you're afraid you're afraid to speak your mind
that's not for me, not for me, not for me

Living in a crystal maze
Fucked, you can't get out
never be the agitator
unless you know what it's all about


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.