HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

no promise have i made - HÃsker DÃ

Play Video Music Play
Lyric: »
No Promise Have I Made lyrics

No Promise Have I Made lyrics

If I could change my mind what changes would it bring
If I could change you, well it wouldn't change a thing
Well now you know and now you shouldn't be afraid
No promise have I made

Tell me a story tell me just another lie
Well I can tell you set your expectations high
Well now I've faced up to you facing me betrayed
No promise have I made

Well there's some green and there's some white and there's some gold
But brighter colors I have left you to behold
It's your good fortune there's a fortune to be paid
No promise have I made


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.