HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

we kiss in a shadow - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
We Kiss In A Shadow lyrics

We Kiss In A Shadow lyrics

[LUN THA]

We kiss in a shadow,
We hide from the moon,
Our meetings are few,
And over too soon.

We speak in a whisper,
Afraid to be heard;
when people are near,
We speak not a word.
Alone in our secret,
Together we sigh,
For one smiling day to be free
To kiss in the sunlight
And say to the sky;
"Behold and believe what you see!
Behold how my lover loves me!"

[TUPTIM]

We speak in a whisper,
Afraid to be heard;
When people are near,

[LUN THA]

We speak not a word.
Alone in our secret,
Together we sigh,
For one smiling day to be free

[BOTH]

To kiss in the sunlight
And to say to the sky;
"Behold and believe what you see!
Behold how my lover loves me!"

[TUPTIM]

To kiss in the sunlight
And say to the sky;
"Behold and believe what you see!
Behold how my lover loves me!"


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.